ความรอบรู้การใช้งานระบบดิจิทัล (Digital Literacy)

Digital Literacy

เริ่มต้น 0(0 เรตติ้ง) 9 ผู้เรียนที่ลงทะเบียน Thai
สร้างโดย SuperAdmin Social Telecare
อัพเดทล่าสุด Sun, 03-Mar-2024
1.หลักการและเหตุผล

ความรอบรู้การใช้งานระบบดิจิทัล (Digital Literacy)


2.วัตถุประสงค์

3.คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม/กลุ่มเป้าหมาย

สมาชิกสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ และบุคคลทั่วไป


4.วิทยากรบรรยาย
ทีมวิทยากร

5.ระยะเวลาอบรม
18 ชั่วโมง

6.หัวข้อบรรยาย

7.วิธีบรรยาย
ออนไลน์

8.วิธีการประเมินผลและเกณฑ์การวัดผล
ทำ Post-Test 60% ขึ้นไป

9.สิ่งที่ได้รับหลังการอบรม
นักสังคมสงเคราะห์และทีมสุขภาพ มีความรู้ ทักษะในการใช้งานระบบดิจิทัล (Digit Literacy) โดยใช้ Platform Social Telecare ในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

หลักสูตรสำหรับรายวิชานี้
24 บทเรียน 18:58:26 ชั่วโมง
UNIT1 การจัดการฐานข้อมูล
5 บทเรียน 02:59:28 ชั่วโมง
 • Pre-Test การจัดการฐานข้อมูล
  00:00:00
 • การจัดการฐานข้อมูล1
  00:49:15
 • การจัดการฐานข้อมูล2
  01:05:29
 • การจัดการฐานข้อมูล3
  01:04:44
 • Post-Test การจัดการฐานข้อมูล
  00:00:00
UNIT2 การวิเคราะห์ข้อมูล
5 บทเรียน 02:27:29 ชั่วโมง
 • Pre-test การวิเคราะห์ข้อมูล
  00:00:00
 • การวิเคราะห์ข้อมูล1
  00:45:10
 • การวิเคราะห์ข้อมูล2
  00:44:52
 • การวิเคราะห์ข้อมูล3
  00:57:27
 • Post-test การวิเคราะห์ข้อมูล
  00:00:00
UNIT3 การแสดงผลข้อมูล
5 บทเรียน 03:19:44 ชั่วโมง
 • Pre-test การแสดงผลข้อมูล
  00:00:00
 • การแสดงผลข้อมูล1
  01:11:24
 • การแสดงผลข้อมูล2
  01:05:02
 • การแสดงผลข้อมูล3
  01:03:18
 • Post-test การแสดงผลข้อมูล
  00:00:00
UNIT4 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และข้อมูลเชิงพื้นที่
3 บทเรียน 03:23:55 ชั่วโมง
 • Pre-test ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และข้อมูลเชิงพื้นที่
  00:00:00
 • ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และข้อมูลเชิงพื้นที่
  03:23:55
 • Post-test ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และข้อมูลเชิงพื้นที่
  00:00:00
UNIT5 การจัดทำข้อมูลในระบบ สารสนเทศภูมิศาสาตร์
3 บทเรียน 03:23:55 ชั่วโมง
 • Pre-test
  00:00:00
 • การจัดทำข้อมูลในระบบ สารสนเทศภูมิศาสาตร์
  03:23:55
 • Post-test
  00:00:00
UNIT6 การวิเคราะห์ข้อมูลและการจัดทำแผนที่
3 บทเรียน 03:23:55 ชั่วโมง
 • Pre-test
  00:00:00
 • การวิเคราะห์ข้อมูลและการจัดทำแผนที่
  03:23:55
 • Post-test
  00:00:00
+ ดูเพิ่มเติม
หลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับผู้สอน

SuperAdmin Social Telecare

0 รีวิวส์ | 24 ผู้เรียน | 2 หลักสูตร
ความคิดเห็นของผู้เรียน
0
0 รีวิวส์
 • (0)
 • (0)
 • (0)
 • (0)
 • (0)

รีวิวส์

ฟรี
รวม:
 • 18:58:26 ชั่วโมง วิดีโอ
 • 24 บทเรียน